Buscar...

Curso de Manipulación de Alimentos

Compartir

O Concello de Moraña organiza un Curso de Manipulación de Alimentos o día 28 de Marzo das 18:00 ás 21:00 na Casa de Cultura A.D.R. Castelao.
Os destinatario é toda persoa que pola súa actividade laboral interveña nalgunha das fases polas que pasa o alimento dende que o recibe ata o servizo ao consumidor (preparación, fabricación, transformación, envasado, transporte, distribución, manipulación, venda, subministración e servizo).
O prezo do curso é de 30 euros. A inscripción é ata o 23 de Marzo na Casa do Concello, ou no teléfono 986 553 005, achegando unha fotografía e copia do DNI.
Podedes descargar o cartel do curso aquí: Cartel manipulador de alimentos MORAÑA

Accesibilidade