Buscar...

O alumnado do obradoiro de emprego Xóvenes Moraña Valga II recibe formación de reforzo en educación secundaria

Compartir

O Obradoiro de Emprego Xóvenes Moraña – Valga cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus no marco do programa FSE + Galicia 2021-2027 que iniciou o pasado dous de outubro e no
que participan 16 mozos e mozas pertencente ós concellos de Moraña e Valga, e que conta con 8 alumnos da especialidade de albanelería e 8 de forestais, proporciona ao alumando
formación básica para os alumnos e alumnas que non acadaron os estudos de educación secundaria obligatoria .Organizamos un programa específico coa finalidade de proporcionar-
lles unha formación básica e profesional que lles permita incorporarse a á vida activa ou proseguir os sus estudos nas distintas ensinanzas reguladas.

 


As clase son en Moraña os venres de 11:300 a 15:00 horas e son impartidas por unha empresa externa acreditada para impartir esa formación.
A dirección do obradoiro realizou a matrícula deste alumnado para as probas de obtención do graduado para maiores de dezaoito anos.
Esta formación foi impartida ó mesmo tempo que reciben formación específica de cada especialidade e tamén realizan obras.

Seguinte

Accesibilidade