Buscar...

Obradoiros de Prevención: "Muller e Poder" e "Terapia Creativa"

Compartir

Obradoiro Muller e Poder

Casa da Cultura
do Concello de Moraña
Datas: 29 de novembro e 2, 3, 9, 10, 13, 16 e 17 de decembro
Horario: as 10 hs


Contidos do obradoiro

  1. Estratexias individuais de liderado para a comunicación.
  2. Sinerxías, alianzas, asociacións compromisos na cooperación.
  3. Distribución do poder e respeto.
  4. Recursos de planificación.
  5. Liderado e ética
  6. Compoñentes da organización
  7. A empresa cooperativa

Descargar o cartel do obradoiro: Folleto muller e poder
Descargar o folleto do obradoiro: Folleto muller e poder

O Obradoiro de Terapia creativa

Unha actividade artística para a expresión, comunicación e superación persoal a través da pintura.
Local O Buelo
Concello de Moraña
Datas: 8, 15, 20, 22, 28 e 29 de novembro
Horario: as 19 hs

O proxecto parte da hipótese ampliamente demostrada, de que a actividade creativa repercute positivamente no autoconcepto das persoas nas súas dimensións académico-laboral, social, emocional, físico e familiar. O aprendizaxe non é de carácter ténico senón de expresión emocional e sensibilización.
Obxectivos
Os obxectivos deste obradoiro son afecti-vos, fan referencia a condutas que se ma-nifestan a través de actitudes, emocións e valores. Non se plantexan o desenvolvemento de contidos estéticos. A arte neste obradoiro non é un fin senón un medio. As metas son mellorar a autoestima, a comu-nicación e elaboración de emocións, estimular unha actitude creativa fronte á vida, motivar a reflexión e a comunicación interpersoal.
Descargar o cartel: CARTEL TERAPIA CREATIVA
Descargar o folleto: FOLLETO TERAPIA CREATIVA

Accesibilidade