Buscar...

Liña 1 – Investimentos

LIÑA 1. INVESTIMENTOS

SOLICITUDES

 • “Pavimentación camiños municipais”
  • Data solicitude: 28/02/2022
  • Presuposto total: 107.894,84 
  • Execución de obra: 105.474,84 €
  • Asistencia técnica: 2.420,00 €
  • Subvención solicitada: 107.894,84 €
 • “Renovación de pavimento nos parques infantís de Santa Lucía e A Chan”
  • Data solicitude: 28/02/2022
  • Presuposto total: 47.948,15 €
  • Subvención solicitada: 47.948,15 €
 • “Reforma integral do parque infantil de A Espedregueira”
  • Data solicitude: 28/02/2022
  • Presuposto total: 28.028,83 €
  • Subvención solicitada: 28.028,83 €
 • “Renovación de beirarrúas na Rúa Doctor Batallán”
  • Data solicitude: 28/02/2022
  • Presuposto total: 207.014,36 €
  • Subvención solicitada: 162.871,66 €
  • Aportación municipal: 44.142,70 €


CONCESIONS

 • “Pavimentación camiños municipais”
  • Data concesión subvención: Xunta de Goberno 01/04/2022
  • Importe concedido: 107.894,84  €. 100%  do solicitado
  • Execución obra: 105.474,84 €
  • Asistencia técnica: 2.420,00 €
 • “Renovación de pavimento nos parques infantís de Santa Lucía e A Chan”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 23/02/2022
  • Importe concedido: 6.261,75  €. 100%  do solicitado
 • “Reforma integral do parque infantil de A Espedregueira”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 23/02/2022
  • Importe concedido: 6.261,75  €. 100%  do solicitado
 • “Renovación de beirarrúas na Rúa Doctor Batallán”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 23/02/2022
  • Importe concedido: 6.261,75  €. 100%  do solicitado
Accesibilidade