Buscar...

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos

SOLICITUDES

LIÑA 2. ACTIVIDADES CULTURAIS

 • “NOITE DE MEDO EN SAMAIN”
  • Data solicitude: 18/02/2022
  • Presuposto total: 6.261,75 
  • Subvención solicitada: 6.261,75 €
 • “ILUSION POLO NADAL”
  • Data solicitude: 18/02/2022
  • Presuposto total: 2.920,41 €
  • Subvención solicitada: 2.920,41 €
 • “VIII FESTA CARNEIRO Ó ESPETO”
  • Data solicitude: 24/02/2022
  • Presuposto total: 14.463,61 €
  • Subvención solicitada: 11.923,76 €

CONCESIONS

LIÑA 2. ACTIVIDADES CULTURAIS

 • “NOITE DE MEDO EN SAMAIN”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 23/02/2022
  • Importe concedido: 6.261,75  €. 100%  do solicitado.
 • “ILUSION POLO NADAL”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 23/02/2022
  • Importe concedido:  2.920,41  €. 100%  do solicitado.
 • “VIII CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 08/03/2022
  • Importe concedido:  11.923,76 €. 100%  do solicitado.

SOLICITUDES

LIÑA 2. ACTIVIDADES SOCIAIS

 • “OBRADOIRO FISIOTERAPIA E REHABILITACION”
  • Data solicitude: 24/02/2022
  • Presuposto total: 4.420,00 
  • Subvención solicitada: 4.420,00 €
 • “OBRADOIRO TRATAMENTO XERIÁTRICO DOS PÉS”
  • Data solicitude: 24/02/2022
  • Presuposto total: 2.900,00 €
  • Subvención solicitada: 2.900,00 €
 • “OBRADOIRO PREVENCIÓN E SAÚDE: INTERVENCIÓN PARA O TRATAMENTO DO ESTRÉS E A ANSIEDADE”
  • Data solicitude: 24/02/2022
  • Presuposto total: 2.460,00 €
  • Subvención solicitada: 2.460,00 €
 • “OBRADOIRO PREVENCIÓN DA SAÚDE: INTERVENCIÓN NA DEPRESIÓN E PREVENCIÓN DO DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO”
  • Data solicitude: 24/02/2022
  • Presuposto total: 3.220,00 €
  • Subvención solicitada: 3.220,00 €

CONCESIONS

LIÑA 2. ACTIVIDADES SOCIAIS

 • “OBRADOIRO FISIOTERAPIA E REHABILITACION”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 09/03/2022
  • Importe concedido: 4.420,00  €. 100%  do solicitado.
 • “OBRADOIRO TRATAMENTO XERIÁTRICO DOS PÉS”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 09/03/2022
  • Importe concedido:  2.900,00  €. 100%  do solicitado.
 • “OBRADOIRO PREVENCIÓN E SAÚDE: INTERVENCIÓN PARA O TRATAMENTO DO ESTRÉS E A ANSIEDADE”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 04/03/2022
  • Importe concedido:  2.460,00 €. 100%  do solicitado.
 • “OBRADOIRO PREVENCIÓN DA SAÚDE: INTERVENCIÓN NA DEPRESIÓN E PREVENCIÓN DO DETERIORO COGNITIVO”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 09/03/2022
  • Importe concedido:  3.220,00 €. 100%  do solicitado.
Accesibilidade