Buscar...

Liña 1 – Investimentos

SOLICITUDES

 • “Muros de contención e proteccións viarias en núcleos rurais”
  • Data solicitude: 27/12/2022
  • Presuposto total: 59.403,20  €
  • Execución de obra: 57.588,20 €
  • Asistencia técnica: 3.025,00 €
  • Subvención solicitada: 59.403,20 €
 • “Subministración de contedores de lixo”
  • Data solicitude: 20/01/2023
  • Presuposto total: 28.108,30 €
  • Subvención solicitada: 28.108,30 €
 • “Redacción de inventarios de Camiños municipais”
  • Data solicitude: 30/01/2023
  • Presuposto total: 18.125,80 €
  • Subvención solicitada: 18.125,80 €
 • “Instalación de armarios no novo arquivo municipal”
  • Data solicitude: 01/02/2023
  • Presuposto total: 41.943,44 €
  • Subvención solicitada: 41.943,44 €
 • “Mellora de camiños e o seu contorno no rural”
  • Data solicitude: 01/02/2023
  • Presuposto total: 178.046,44 €
  • Subvención solicitada: 178.046,44 €


CONCESIONS

 • “Muros de contención e proteccións viarias en núcleos rurais”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/02/2023
  • Importe concedido: 59.403,20  €. 100%  do solicitado
  • Execución obra: .57.588,20 €
  • Asistencia técnica: 1.815,00 €
 • “Subministración de contedores de lixo”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 08/03/2022
  • Importe concedido: 28.108,30 €. 100%  do solicitado
 • “Redacción de inventarios de Camiños municipais”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 30/03/2023
  • Importe concedido: 18.125,80 €. 100%  do solicitado
 • “Instalación de armarios no novo arquivo municipal”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 12/04/2023
  • Importe concedido: 41.943,44 €. 100%  do solicitado
 • “Mellora de camiños e o seu contorno no rural”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 28/03/2023
  • Importe concedido: 171.592,56 €
  • Aportación municipal: 6.453,48 €
Accesibilidade