Buscar...

BANDO: PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2017

Compartir

BANDO

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:

Que o Instituto de Maiores e Servizos Sociais, convoca a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no “PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2017”.
O desenvolvemento do Programa efectuarase en dúas quendas, de febreiro a agosto e de setembro a decembro Cunha duración de 12 ou 10 días cada un.
As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentalas nas Oficinas Municipais do Concello:

  • Ata o día 13 DE XANEIRO DE 2017, os que desexen asistir no primeiro turno de febreiro a agosto.
  • Ata o día 12 DE MAIO DE 2017, os que desexen asistir no segundo turno de Setembro a decembro.

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.

Accesibilidade