Buscar...

Anuncio: RELACIÓN ADMITIDOS NA CONVOCATORIA DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL SERVICIOS VARIOS

Compartir

Por Resolución de Alcaldía núm. 2023-0382, de data 14-06-2023, aprobouse a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria para a contratación, en réxime de PERSOAL LABORAL FIXO, de 1 praza de OFICIAL DE 1ª SERVIZOS VARIOS, vacante no cadro de persoal municipal.

Prazo de reclamación, do 23/06/2023 ao 06/07/2023

20230622_BOP RELACIÓN ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
Accesibilidade