Buscar...

ANUNCIO: SUBVENCIONS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A SUPRESION DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PUBLICOS

Compartir

SUBVENCION AO ABEIRO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A SUPRESION DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PUBLICOS E A REABILITACION E SINALIZACION DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL, DIRIXIDA AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, EXERCICIO 2022.

LIÑA B:- REHABILITACION E SINALIZACION DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL

OBRA EXECUTADA: “CONSERVACION E RESTAURACION DA FONTE DE SANTA XUSTA E O SEU CONTORNO”

  • IMPORTE PROXECTO: 10.096,03 EUROS
  • SUBVENCION DEPUTACION: 9.025,58 €
  • EMPRESA ADXUDICATARIA: MINIEXCAVADORAS BELLO S.L.
  • IMPORTE ADXUDICACIÓN: 9.879,44 €

Imaxes ANTES da actuación

Imaxes DESPOIS da actuación

Accesibilidade