Buscar...

Apertura do Procedemento de Adxudicación de Prazas nas Escolas Infantís 0-3

Compartir

BANDO
DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA – PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.
FAI SABER:

Que no Diario Oficial de Galicia núm. 37, de data 24-02-2016, publícase a RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2016/17, e ábrese o prazo para reserva de prazas.
As solicitudes de reserva de praza na Escola Infantil Galiña Azul de Moraña, entregaranse na propia escola ata o 24-03-2016, en horario de mañán de 11:30 a 13:30 horas e de tarde de 15:30 a 17:30. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte día hábil
O que se publica para xeral coñecemento.
Pódese descargar este bando en PDF no seguinte enlace: prazas_escola_infantil

Accesibilidade