Buscar...

PLAN CONCELLOS 2017 LIÑA 1. – INVESTIMENTOS

Compartir

PLAN CONCELLOS 2017
LIÑA 1. – INVESTIMENTOS
Concedidas ao abeiro do citado plan, pola Deputación Provincial de Pontevedra, subvencións para:

  • “ SUBMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS E PROTECCIONS NO CRUCE DE SANTA LUCIA”, por importe de 31.534,10 €.
  • “ADQUISICION DUN EQUIPO RECOLECTOR-COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS”, por importe de 148.924,48 €.
  • “REPOSICION DE PAVIMENTO NO LUGAR DE O COVELO”, por importe de 87.216,92 €.
  • “PAVIMENTACION DE VIAIS E ACOMETIDAS DE SANEAMENTO NO LUGAR DE COSOIRADO”, por importe de 68.888,39 €.

logo-DEPO-NOVO

Accesibilidade