Buscar...

Programa de Turismo do Imserso TEMPADA 2015-2016

Compartir

BANDO

DONA. Ma LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

INFORMA:

Que está aberto o prazo de inscrición no: Programa de Turismo do Imserso TEMPADA 2015-2016 

Requisitos: 

  • Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
  • Ser pensionistas de viuvedad e ter 55 anos cumpridos.
  • Pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
  • Ser titular o beneficiario do sistema de Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que estes reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo/a con minusvalidez, que teña un grao de minusvalidez igualo superior o 45%, sempre e cando esta minusvalidez lles permita viaxar e o faga co seus pais compartindo habitación con eles.

En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mistos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Se a pasada tempada se disponía de acreditación para viaxar, non é necesario cumprimentar nova solicitude. 

PRAZO: antes do 05 de XUÑO de 2015 

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

Pódese descargar este Bando no seguinte enlace: Programa Turismo Imserso

Accesibilidade