• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Festas


A historia de Moraña está integrada por toda unha serie de feitos legados en forma de lendas e costumes tradicionais, que chegaron ata os nosos días converténdose moitos en acontecementos de singular importancia na vida deste concello. Manifestacións populares, cunhas profundas raíces relixiosas nuns casos ou de antigas celebracións pagás noutras, que se levan a cabo baixo fermosas e singulares carballeiras, o cal propicia esa sensación de antigüidade e misterio e que son hoxe en día un signo de identidade que dinamiza a vida cultural de Moraña.
Podemos dividir as festas morañesas en tres grupos:
– Gastronómicas
– Relixiosas
– Ancestrais

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019